4PS Construct

 • Software bouwnijverheid - Rolcentrum Projectleider
 • Software bouwnijverheid - Rolcentrum Acquisiteur
Software bouwnijverheid - Rolcentrum ProjectleiderSoftware bouwnijverheid - Rolcentrum Acquisiteur

4PS Construct dient als ondersteuning voor de complete backoffice van uw bedrijf. Gefundeerd op Microsoft Dynamics NAV 2013 (RTC), zorgt 4PS Construct ervoor dat uw mensen productiever werken en u hebt tegelijkertijd voldoende inzicht in uw organisatie om snel te kunnen inspelen op de voortdurende veranderingen in de wereld.

 

4PS bestaat 14 jaar en in die afgelopen jaren hebben wij samen met onze klanten de oplossing uitgebouwd tot dé geïntegreerde totaaloplossing die alle processen binnen het projectmatig werkende en service verlenende bedrijf ondersteunt. De bouwnijverheid kenmerkt zich als een branche welke sterk aan veranderingen onderhevig is. Dit vergt ook van 4PS dat zij continu innoveert en haar klanten de meest complete ondersteuning biedt voor al de bedrijfsprocessen. 

  

Sterk fundament

4PS Construct is gebaseerd op geavanceerde techniek: Microsoft Dynamics NAV. Jaarlijks investeert Microsoft miljarden in ontwikkeling en innovatie. 4PS en onze klanten plukken daar de vruchten van. Microsoft de technologie, 4PS de functionaliteit. Door onze jarenlange ervaring in de bouwnijverheid en het grote aantal specialisten dat bij 4PS werkt, zijn wij in staat om de complexe vertaalslag te maken van klantwensen naar pragmatische functionaliteit.
 
Ruim 250 klanten werken inmiddels met 4PS Construct. Al hun dagelijkse activiteiten beheersen zij met dit systeem. Vanaf ontwerp, calculatie, artikelbeheer, projecten, materieels, financieel tot en met oplevering en onderhoud. Alles met eenzelfde doel: het verbeteren van de efficiency en het verhogen van de productiviteit.
 
 • x

  Relatiebeheer

   

  Functionaliteit voor relatiebeheer, contacten en activiteiten, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen prospects, opdrachtgevers en leveranciers. Voor deze groepen legt u contactpersonen vast, voorzien van relevante kenmerken (bijv. voor mailings). Beoogde projecten registreert u voor intekening of offrering, waarbij u bijbehorende activiteiten bewaakt en plant voor uw medewerkers of relaties. Met Centraal Beheer beheert u relaties centraal (bij meerdere vestigingen of bv's); de relaties kunnen ook separaat beheerd worden.


  4PS Relatiebeheer voor uw bedrijf?

 • x

  Acquisitie

   

  Ook uw commerciële pijplijn kunt u eenvoudig weergeven met 4PS Construct CRM. Met één druk op de knop heeft u een overzicht van de verwachte projecten - eventueel per discipline of bedrijfsonderdeel. Om dit mogelijk te maken, maakt u gebruik van het onderdeel Trajecten en Trajectoffertes. U kunt trajecten (beoogde projecten) vastleggen waarop u wilt intekenen of waarvoor u offertes wilt uitbrengen. De activiteiten die hiermee gemoeid zijn (van contacten tot en met calculaties en offertes, van acties tot en met kenmerken en andere), worden via deze module bewaakt.

   

  Meer weten over Acquisitie?

 • x

  Calculatie

   

  Toepassing voor het effectieve verloop van het hele calculatieproces. Onze calculatiemodule is geschikt voor E- en W-installatiebedrijven, bouwbedrijven en GWW-/Infra bedrijven. In de calculaties vindt u de juiste, meest up-to-date prijsgegevens en kortingspercentages. U registreert en rubriceert eenvoudig recepten, die u in een handomdraai in uw calculaties toepast. De module bevat uitgekiende staartbladmogelijkheden met een nauwe integratie met Microsoft Excel. Een combinatie van recepten, 2BA, DGC en eigen artikelbestanden helpt de calculator om snel en efficiënt een calculatie te maken.

   

  Calculatie voor uw bedrijf?

 • x

  Werkvoorbereiding

   

  De originele werkbegroting, vaak het taakstellende budget, kunt u bevriezen waarna u deze kunt bewaken via correctiebegrotingen. Hierdoor wordt inzichtelijk welke medewerker welke wijziging doorgevoerd heeft. De werkbegroting is opgebouwd uit elementen, kostensoorten en kostendragers. De detaillering bepaalt u zelf en is variabel per project. Voor uitbesteding van werkzaamheden aan onderaannemers is een sluitende WKA-registratie inclusief documenten voorhanden. Bij meer- en minderwerk wordt een aanvullend contract opgesteld en wijzigingen zijn via meer- en minderwerkposten afzonderlijk en als totaalbegroting zichtbaar.

   

  Meer over werkvoorbereiding in 4PS Construct?

 • x

  Koper- en klachtenbeheer

   

  Functionaliteit voor vastlegging van woningmodellen, woningtypes, meerwerkopties e.d.. Per meerwerkoptie kan een werkbegroting vastgelegd worden, waarmee de werkbegroting en kostenbewaking automatisch worden geüpdatet. Ook als de diverse kopers meerwerkopties hebben geselecteerd. Klachten binnen een lopend of gereed gemeld project kunnen worden geregistreerd en opgevolgd in de klachtenmodule.

   

  Meer over Koper- en Klachtenbeheer?

 • x

  Inkoop

   

  Het inkoopproces wordt krachtig ondersteund. Projectmatige, budgettaire en algemene inkopen worden vastgelegd. Per inkoopactie kunt u inkoopbudgetten, gebaseerd op de werkbegroting, vastleggen, waarna u de offerteaanvragen uitstuurt. Leveranciersbeoordeling is daarbij een aspect. Een offerte is om te zetten in een inkooporder, die als basis dient voor de vastlegging van leveranciers- of onderaannemersbonnen. Deze leveranties worden vervolgens gebruikt bij het boeken van de factuur en dienen als inkoopfactuurcontrole.

   

  Meer over inkoop in 4PS Construct?

 • x

  Artikelbeheer

   

  Module zowel voor artikelen in eigen beheer voor voorraadadministratie als voor artikelen die in elektronische vorm worden aangeleverd door fabrikanten en leveranciers (o.a. 2BA-artikelen). De artikelen kunnen vanuit verschillende modules worden geraadpleegd en zijn over te nemen in de desbetreffende processen. De aangeleverde artikelinformatie bevat doorgaans alleen brutoprijzen. De door fabrikanten of groothandel separaat geleverde kortingscondities leest u rechtstreeks in de applicatie in, waarna de nettoprijzen van de artikelen online berekend kunnen worden.

   

  Meer weten over artikelbeheer in 4PS Construct?

 • x

  Voorraadbeheer

   

  Toepassing voor volledige voorraadadministratie. Alle afgiftes en retourontvangsten van en naar projecten kunnen geregistreerd en doorbelast worden. Voor de voorraadadministratie kunnen

  diverse parameters worden ingesteld, zoals minimale voorraad, maximale voorraad, bestelgrootte, enzovoorts. Op basis van deze gegevens kunnen automatisch besteladviezen worden gegenereerd. Tevens kunnen inventarisaties worden uitgevoerd en bijbehorende lijsten worden afgedrukt. Indien prijzen van artikelen in de voorraad wijzigen kan 4PS Construct hiervoor direct herwaarderingsjournaalposten aanmaken.

   

  Meer over voorraadbeheer?

 • x

  Productie

   

  4PS Construct kent een integratie met de productiefunctionaliteit van Microsoft Dynamics NAV. Microsoft biedt hier uitstekende ondersteuning om deze processen adequaat te automatiseren. Er kan gewerkt worden met productiestuklijsten, bewerkingsplannen, capaciteitsplanning, enzovoorts. Bouwers die met een prefabafdeling werken zouden het proces via de projectenmodule kunnen automatiseren, echter kan dit bij 4PS ook via de productiemodule. Binnen 4PS Construct bestaat de integratie tussen projecten en productie.

   

  Meer over productie?

 • x

  Planning

   

  4PS Construct bevat één integrale werkorderplanning. Met deze planning kunt u mensen, middelen, materieel en onderaannemers over verschillende bedrijven heen plannen. Zowel langdurige projecten als kortlopende serviceklussen kunt u op een gedegen wijze plannen met de 4PS Planningstool. De planning geeft ook de capaciteits(behoefte)planning voor werknemers, materieel en onderaannemers die op projecten en serviceorder ingezet kunnen worden.

   

  Meer weten over Planning?

 • x

  Projectuitvoering

   

  Met projectuitvoering wordt bedoeld: het aanleveren van bestede uren, bonnen, afrekenstaten, productiestanden en prognoses over het project door de uitvoerder of projectleider. Dit kan op handmatige wijze via bonnen, rechtstreeks in 4PS Construct of door gebruikmaking van portalen of onze mobiele oplossing. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor urenverantwoording. Normale uren, overuren, verlofregistratie, boeken van uren van inleners, directe uren, indirecte uren. Voor het prognosticeren van kosten en opbrengsten bestaan verschillende methoden. De ingegeven prognose wordt gebruikt in de projectbewaking voor het berekenen van het financiële resultaat.

   

  Meer weten over Projectuitvoering?

 • x

  Projectbewaking

   

  Met de 4PS Projectbewaking kunt u live en in vele presentatievormen (cijfers, grafieken, diagrammen) overzichten opvragen met betrekking tot de voorgang van de diverse projecten, indien u wenst, zelfs over de projecten heen. Begrote uren en kosten worden vergeleken met de werkelijke en bestede uren en kosten. U kiest zelf de aspecten waar u op wilt bewaken, bijvoorbeeld op

  hoofdproject, deelproject, kostenplaats, aanneemsom, OHW-positie, opbrengsten of productiestanden. Dit bepaalt u zelf. Vanuit de projectbewaking kunt u met een enkele muisklik bij de oorspronkelijke mutatie terechtkomen. Zo krijgt u vanuit een helikopterview een genuanceerd beeld van uw projecten.

   

  Meer weten over 4PS projectbewaking?

 • x

  Materieelbeheer

   

  De module materieelbeheer binnen 4PS Construct is ontwikkelt voor het beheren en exploiteren van uw materieel. U kunt materieel registreren en belasten op projecten, keuringsbewakingen uitvoeren en de afschrijving van materieel bijhouden. De materieelmodule is volledig geïntegreerd met de overige modules van 4PS Construct. Zo kan materieel worden ingekocht met behulp van de inkoopmodule en worden afgeschreven met de module vaste activa en vindt de doorbelasting naar de projecten plaats via de projectenmodule en de financiële module. Uiteraard kan deze doorbelasting met behulp van rekening-courant plaatvinden. Ook integratie met barcodescanning is mogelijk.

   

  Meer over materieelbeheer?

 • x

  HRM (Lonen en Salarissen)

   

  Voor salarisverwerking hebben we diverse standaard integraties gerealiseerd. Het is mogelijk om de geboekte uren uit 4PS Construct uit te wisselen met de salarisapplicaties waarna verloning plaatsvindt. 4PS koppelt met Paymaster, Multipay (ADP), Raet, SCAB, Baan Payroll, LOSA (CTB, Kraan, Cobra), Microloon, Perman (ADP), Unit4, AFAS, DBS. Werkt u met werkelijke loonkosten, dan is de loonverdeelstaat vanuit de salarisapplicaties in te lezen in 4PS Construct. Wilt u integraal in NAV verlonen? Dan bieden wij een integratie aan met Mercash.

   

  Meer weten over HRM binnen 4PS Construct?

 • x

  Financiële administratie

   

  De kracht van integratie komt ook binnen de financiële administratie naar voren. Of het nu om het boeken, verwerken of consolidatie gaat, de rapportage- en presentatiemogelijkheden zijn uitgebreid en zeer gebruikersvriendelijk. Binnen 4PS Construct is het niet mogelijk om verschillen te creëren tussen uw grootboek- en uw projectadministratie omdat gegevens slechts éénmaal worden opgeslagen en de overzichten vanuit deze mutatiebestanden worden opgebouwd. 4PS Construct heeft een uitgebreide en zeer moderne financiële applicatie, die ook nog eens volledig standaard geïntegreerd is met de Project- en Serviceadministratie, Inkoop, Verkoop en Materieel/Verhuur.

   

  Meer weten over Financiële administratie binnen NAV?

 • x

  Facturering

   

  4PS Construct ondersteunt verschillende facturatiemethodieken. Wij kennen facturatie op basis van regie, termijnen en voorschotten. Voor de initiële aanneemsom, meerwerkcontracten en

  meerwerkopties zijn automatisch termijnen te genereren. 4PS Construct bewaakt op volledige uitfacturering van de overeengekomen aanneemsommen. Bij woningbouw is het mogelijk automatische berekeningen voor bouwrente uit te voeren. Uiteraard kan het resultaat van zo’n berekening automatisch naar een verkoopfactuur worden overgezet. Ook XML-facturering is voorhanden bij 4PS.

   

  Meer weten over facturering binnen 4PS Construct?

 • x

  Service & Onderhoud

   

  Service & Onderhoud is een 'hot item' binnen de vastgoedmarkt. Veel van onze klanten hebben hier dan ook mee te maken. We bieden geavanceerde functionaliteit om gebouwen te beheren. Integraal in 4PS Construct. MJO en de daarbij behorende planning is ons niet vreemd. De module kan gebruikt worden met het 4PS Samenwerkingsmodel. Dat betekent dat u integraal gebruik maakt van 4PS Mobile (Mobiele Werkbon), de Serviceplanning en eventueel het Serviceportaal. Hiermee digitaliseert u uw onderhoudstak volledig.

   

  Meer weten over onze software voor Service & Onderhoud?

 • x

  Documentbeheer

   

  4PS Construct kent een volledige integrale documentenbeheer oplossing. Dus zowel uitgaande als inkomende documenten kunnen worden opgeslagen. Ook kunnen documenten rechtstreeks vanuit de Office applicaties en Windows Verkenner gekoppeld worden aan 4PS Construct. Door de juiste meta-data toe te voegen aan het document, kunt u het op een later tijdstip weer terugvinden. tekeningenlijsten voor leveranciers en onderaannemers kunnen (inclusief versiebeheer) met onderaannemers gedeeld worden. Het 4PS ProjectPortaal geeft u de mogelijkheid om documenten ook extern tot uw beschikking te hebben.

   

  Meer weten over documentbeheer?

 • x

  Digitale werkbon

   

  4PS Mobile is de digitale werkbon van 4PS, zowel op een tablet als op een laptop beschikbaar. De techniek achter 4PS Mobile is van Microsoft. Dat zorgt ervoor dat u nooit 'integratieproblemen' heeft met 4PS Construct. Vanuit 4PS Construct stuurt u de monteur aan, waardoor hij/zij niet steeds naar kantoor hoeft te komen. Het bevordert de snelheid van het proces van het ontvangen van de order tot het verzenden van de factuur. Urenverantwoording is uiteraard in 4PS Mobile geïntegreerd. Met de digitale werkbon bent u af van de bonnenstroom die uit de buitendienst voortkomt.

   

  Meer lezen over 4PS mobile?

 
Heeft u een vraag of wilt u wat meer informatie? Vul onderstaand contactformulier in of bel ons op 0318-644500.

 


 
Vul onderstaand uw contactgegevens en eventuele vragen in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Naam*
E-mail*
Telefoon*
Bedrijf
Hoe kunnen we u helpen?


 Deel via Twitter

 Deel via Linkedin

 Stuur door via email