Nieuws

Koppeling O-prognose met 4PS Construct

Al geruime tijd beweegt Plandatis zich met haar applicatie O-prognose op de markt van NEN-metingen en meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Daarbij hoort de afstemming met opdrachtgevers op strategisch niveau over investeringen, budgetten en tijdstip van uitvoering.

4PS richt zich op het operationele vlak met de module S&O met name op het uitvoeren en bewaken van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Deze werelden worden nu gekoppeld, zodat gebruikers werkzaamheden uit O-prognose kunnen doorsluizen naar serviceorders in 4PS Construct. En omgekeerd, gegevens vanuit 4PS Construct terug kunnen koppelen aan O-prognose.

Begin 2018 zijn 4PS en Plandatis een samenwerking aangegaan. De samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen omvat het neerzetten van een gezamenlijke propositie op technisch en commercieel vlak. Beide partijen zullen door middel van een actief releasebeleid continu blijven kijken naar verbeteringen op basis van klantinput en marktontwikkelingen.

Het proces in hoofdlijnen

Aan de hand van onderstaand schema wordt de koppeling op hoofdlijnen toegelicht. In dit proces zijn de verschillende datastromen met pijlen weergegeven. We volgen deze per onderdeel. De omcirkelde nummers geven de fasering voor realisatie aan.

Fase 1a | Servicelocaties en objecten naar O-prognose

Servicelocaties en objectenkunnen vanuit 4PS Construct geïmporteerd worden in O-Prognose. Dat is meteen al een efficiency slag, de gebruiker kan meteen in O-prognose aan de slag met de geïmporteerde objecten, zonder deze daar eerst handmatig in te moeten geven. In O-prognose vindt de gebrekenregistratie plaats of worden de vervangingen gepland. E.e.a. in overleg met de opdrachtgever. Alle noodzakelijke werkzaamheden (handelingen) worden in de tijd uitgezet. Rapportages naar de klant vinden plaats vanuit O-prognose.

Fase 1b | Handelingen in O-prognose worden serviceorders in 4PS Construct

Periodiek kunnen de geplande handelingen (voor bijvoorbeeld het komende planjaar) worden overgezet naar serviceorders in 4PS Construct. We gaan er in eerste instantie vanuit dat elke handeling een aparte serviceorder oplevert. Mogelijk kunnen we er in de toekomst toe overgaan om meerdere handelingen op één serviceorder te verzamelen, hetzij als begrotingsregels of als werkorders.

Fase 2a | Opbrengsten van serviceorders naar kosten in historie van O-prognose

De tweede fase van de realisatie betreft het overhalen van de gefactureerde opbrengsten vanuit 4PS Construct naar de werkelijke kosten in de historie van O-prognose. Binnen O-prognose kunnen dan vergelijkingen worden gemaakte met de daar eerder gebudgetteerde kosten.

Fase 2b | Meldingen van 4PS Construct naar meldingen in O-prognose

Ook de meldingen/serviceorders die in 4PS zijn gemaakt kunnen met bijbehorende gegevens overgezet worden naar O-prognose, met hetzelfde doel, namelijk vergelijking met de budgettering. Op basis van deze uitkomsten moeten wellicht bijstellingen in de MJOP worden gedaan.

Fase 3 | Exporteren/importeren MJOP budgetten in 4PS Construct

In 4PS Construct bestaat reeds een histogram die de kosten voor verschillende werkzaamheden weergeeft: onderhoud, (storings)meldingen of reparatieverzoeken etc. Door nu de MJOP’s uit O-prognose in te lezen kunnen ook deze kosten in de tijd in de grafiek worden meegenomen. Dit biedt niet zozeer een inzicht voor de opdrachtgever maar voor u als uitvoerende partij zelf.

  • Deel dit artikel: