Kies je branche
BIM integratie met 4PS

BIM. Dit kan misschien wel beschouwd worden als het beste initiatief binnen de bouw van de afgelopen decennia. Dit 3 dimensionale Bouw Informatie Model (BIM) is ontwikkeld voor de bouwnijverheid met als doel de samenwerking tussen betrokken partijen bij de realisatie en het onderhoud van projecten te optimaliseren. De (op)komst van BIM heeft ertoe geleid dat de vraag naar BIM-toepassingen de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft genomen. Als innovatieve ICT partner hebben wij hierop ingespeeld, met als resultaat de 4PS BIM Bridge.

 

De brug tussen BIM en ERP

Momenteel vindt de samenwerking met betrokken partijen in het bouwproces hoofdzakelijk op technisch niveau plaats, terwijl de kansen zich juist ook op operationeel niveau bevinden. 

De 4PS BIM Bridge brengt hier verandering in: we hebben hiermee namelijk de brug geslagen tussen BIM en ERP. Met Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct kunnen bedrijven hun BIM-model inlezen in de ERP software en de data rechtstreeks uit het model gebruiken in het vervolgproces. 

 

De brug: 4PS Construct - BIM integratie

 

De ketenpartners die betrokken zijn bij de realisatie van een project werken veelal met gespecialiseerde BIM-toepassingen. Bijvoorbeeld voor architectuur, engineering van E/W-installaties, staalconstructies of constructieberekeningen. Iedere toepassing kent zijn eigen datasilo. Het is ondoenlijk om al die data te verzamelen in één BIM-model of server. We hebben er dan ook voor gekozen om vanuit onze toepassingen een brug te slaan naar andere applicaties om zo 4PS Construct-data optimaal te ontsluiten. 4PS gaat uit van open BIM-standaarden zoals IFC en BCF. Dit maakt het mogelijk om datasilo's van verschillende BIM-partijen te ontsluiten en uit te wisselen. 

 

We hebben functionaliteit in Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct gebouwd waarmee BIM-modellen kunnen worden aangemaakt. Vervolgens kan alle gerelateerde data worden opgevraagd, onderstaand een voorbeeld van hoe de integratie er in realiteit uit kan komen te zien. 

 

4PS ERP BIM-integratie

Toekomstvisie Microsoft op BIM: HoloLens

Microsoft werkt al geruime tijd aan een bril waarmee virtuele realiteit gekoppeld wordt aan realiteit, de HoloLens. Deze slimme bril draait op Windows 10 en kan hologrammen laten tonen, welke te manipuleren zijn met handbewegingen. De HoloLens kan de integratie tussen hologrammen en uw wereld realiseren.

 

De link tussen de HoloLens en de gegevens uit BIM is tevens een link tussen BIM en de reductie van faalkosten. Bijgaande video geeft een beeld van de toegevoegde waarde van innovatieve ERP (Microsoft Dynamics NAV) gekoppeld aan een businessapplicatie (4PS Construct) die aansluit op overige Microsoftproducten (HoloLens). 

Nieuws over 4PS BIM Bridge

 

Integratie BIM en ERP

Integratie BIM en ERP: essentieel voor de bouw

De wereldwijde bouwsector zou naar verwachting in 2025 een groei van ongeveer 70% moeten hebben doorgemaakt. Belangrijke thema’s die als leidraad dienen voor deze groei zijn onder meer het ontwerp van duurzame gebouwen, lean bouwen, verbeterde samenwerking in de keten en besluitvorming op basis van volledige informatie. De gaten tussen bouwprojecten en technologie moeten overbrugd worden. Het draait om informatie, en de verschillende manieren waarop deze informatie kan worden verspreid via de juiste kanalen in de diverse disciplines. Het is dan ook essentieel om BIM (Bouw Informatie Model) te integreren met ERP (Enterprise Resource Planning).

 

Lees verder

Projectmanagement in bouwsector op de schop

Uit de Global Construction Survey 2017 van KPMG blijkt dat slechts één op de vier bedrijven in de bouwsector op dit moment vertrouwt op zijn vermogen om projecten binnen de afgesproken planning op te leveren. Het onderzoek is wereldwijd uitgevoerd onder tweehonderd toonaangevende bedrijven in de bouwsector.

 

Lees verder

Waarom DBFM de vraag naar integrale ERP vergroot

De populariteit van DBFM-contracten (Design, Build, Finance en Maintain) is in de afgelopen jaren toegenomen. De Nederlandse regering stimuleert het gebruik van deze contractvorm enorm bij nieuwe bouw- en infrastructuurprojecten. In een DBFM-contract neemt een bouwbedrijf verantwoordelijkheid voor de volledige levenscyclus van het project: ontwerp, bouw, financiering en onderhoud. Een geweldige kans voor bouwbedrijven, mits ze goed voorbereid zijn.

 

Lees verder

Als eerste op de hoogte zijn?

Voer uw gegevens in en u wordt op de hoogte gehouden van het laatste nieuws.

Hoe mogen wij u aanspreken? *