Nieuws

Uitbreiding autorisatiesoftware van 2-Control

Sinds begin 2018 werken 4PS en 2-Control samen om gebruikers van 4PS Construct te helpen bij het optimaliseren en vereenvoudigen van het autorisatiebeheer en het monitoren van de autorisaties. Op basis van signalen uit de markt heeft 4PS samen met 2-Control de mogelijkheid onderzocht om de complementaire module Veld- en Datasetbeveiliging aan te leveren. Met de aanvullende module Veld- en Datasetbeveiliging zijn gebruikers in staat om een zeer krachtige functiescheiding te realiseren.

Veld- en Datasetbeveiliging 2-Control

Met de module Veld- en Datasetbeveiliging voor 4PS Construct kunt u:

  • Zelf iemand toegang verlenen op veldniveau, u heeft hiervoor geen maatwerk nodig;
  • Autoriseren op datasetniveau: iemand toegang verlenen tot een selectie van records gebaseerd op een filter;
  • Vul eenmalig velden in, waarna ze alleen nog door een beperkte groep gebruikers gewijzigd kunnen worden;
  • Specifieke records volledig afschermen of zelfs volledig onzichtbaar maken voor bepaalde gebruikers.

Over 2-Control

2-Control bestaat uit een team van IT-auditors die organisaties helpen bij het verbeteren van de interne beheersing en informatiebeveiliging. Dit doen zij door te adviseren, audits uit te voeren en voor Microsoft Dynamics complete en gebruiksvriendelijke autorisatiesoftware toe te passen. Met de autorisatiesoftware van 2-Control beschikken gebruikers van 4PS Construct over geavanceerd en vereenvoudigt autorisatiebeheer.

  • Deel dit artikel: