Calculatie RAW

Het vaststellen van correcte aanbiedingsbedragen voor potentieel werk vormt een onmisbaar onderdeel van uw bedrijfsprocessen. De module Calculatie RAW uit 4PS Construct biedt u de mogelijkheid om deze aanbiedingsbedragen en bijbehorende kostprijzen integraal te bepalen en te delen met uw potentiele opdrachtgevers.

Onderbouwen van bestekken in 4PS Construct

Met de RAW-calculatie module wordt uw calculatieproces gefaciliteerd. Uitgangspunt vormt een (aangeleverd) bestek welke volledig onderbouwd kan worden. Het maken van calculaties op basis van bestekken en het genereren van de benodigde output is daarmee volledig geïntegreerd met de overige beschikbare modules in 4PS construct.

  • Keuze voor aangeleverde bestekken of eigen structuur

    Met de module Calculatie RAW heeft u de mogelijkheid aangeleverde RAW-bestekken in te lezen of om uw eigen structuur te hanteren.

  • Goede basis voor bewaking en facturatie

    Door uw calculaties in 4PS Construct vast te leggen, legt u de ideale basis voor de uitvoeringsfase van uw project. Vastgestelde kostprijzen vormen de basis voor bewaking en verkoopprijzen worden overgenomen voor de facturatie van uw project.

  • Enkelvoudige administratie van middelen

    Prijzen van uw materieel, arbeid, materiaal en onderaanneming worden in 1 applicatie vastgelegd. Dit voorkomt afwijkingen tussen voor- en nacalculatie en dubbele administratie.

Meer weten?

Leg een ideale basis voor de uitvoeringsfase van uw project met de calculaties in Calculatie RAW – boek nu een demo!

Business Software 4PS Construct

4PS Construct is innovatieve business software speciaal voor de bouwnijverheid. Een volledige cloud service gebaseerd op het meest gebruiksvriendelijke en moderne platform van dit moment: Microsoft Dynamics 365 Business Central.

4PS Construct is een totaaloplossing. Het ondersteunt uw bedrijfsprocessen in de voorbereiding, uitvoering én nazorg. Met elke nieuwe release profiteert u automatisch mee van de nieuwste technologie en best practices uit de branche.

Meer informatie

Gebaseerd op Microsoft Dynamics 365

Ons partnerschap met Microsoft is belangrijk. We zijn onafscheidelijk, maar wel uniek. Ons ERP-systeem 4PS Construct is gebaseerd op het betrouwbare en toekomstbestendige platform Microsoft Dynamics 365 Business Central. Wat door miljoenen mensen over de hele wereld wordt gebruikt.

Als Gold Partner van Microsoft hebben we op het platform Business Central specifiek voor uw branche software ontworpen: de bouw, GWW en installatie. Dankzij onze integratie met Dynamics 365 én Microsoft als organisatie, bieden we u de beste software ondersteuning. Tijdens, maar ook na de implementatie.