Liquiditeitsprognose

Grip op alle liquiditeitsstromen van projecten? Bepaal op basis van de verwachte kosten en opbrengsten én reeds bekende verplichtingen hoe de liquiditeitsprognose van het project eruitziet. Signaleer direct wanneer ervoor gefinancierd wordt en creëer vervolgens een totaalbeeld op bedrijfsniveau.

De 3 grootste voordelen van Liquiditeitsprognose binnen 4PS Construct

Op projecten is het in 4PS Construct mogelijk om periodiek een liquiditeitsprognose te maken. Op basis van flexibel in te richten verdeelsleutels doet de software een voorstel, welke vervolgens door de gebruiker aan te passen is.

  • Beperk risico's

    Het is een risico voor aannemers om niet over voldoende liquide middelen te beschikken om tijdig aan de juiste verplichtingen te kunnen voldoen. Dit risico wordt des te groter wanneer bedrijven geen zicht hebben op de verwachte kasstromen.

  • Flexibel in te richten

    De gewenste mate van detaillering van een liquiditeitsprognose kan per project verschillen. In de liquiditeitsprognose kan er gewerkt worden met verschillende templates die voor een project toe te passen zijn. Zo kan er bijv. onderscheid gemaakt worden tussen ontwikkel- en bouwprojecten.

  • Eenvoudig en gebruiksvriendelijk

    De liquiditeitsprognose is intuïtief en gebruiksvriendelijk. Zo worden gebruikers niet periodiek opgezadeld met een hoop extra werk. Maar creëren zij binnen mum van tijd het belangrijke inzicht in de liquiditeitsstroom van hun projecten.

Meer weten?

Meer weten?
Meer grip op uw kasstromen? – boek vandaag nog uw demo.

Business Software 4PS Construct

4PS Construct is innovatieve business software speciaal voor de bouwnijverheid. Een volledige cloud service gebaseerd op het meest gebruiksvriendelijke en moderne platform van dit moment: Microsoft Dynamics 365 Business Central. 4PS Construct is een totaaloplossing. Het ondersteunt uw bedrijfsprocessen in de voorbereiding, uitvoering én nazorg. Met elke nieuwe release profiteert u automatisch mee van de nieuwste technologie en best practices uit de branche.

Meer informatie

Gebaseerd op Microsoft Dynamics 365

Ons partnerschap met Microsoft is belangrijk. We zijn onafscheidelijk, maar wel uniek. Ons ERP-systeem 4PS Construct is gebaseerd op het betrouwbare en toekomstbestendige platform Microsoft Dynamics 365 Business Central. Wat door miljoenen mensen over de hele wereld wordt gebruikt.

Als Gold Partner van Microsoft hebben we op het platform Business Central specifiek voor uw branche software ontworpen: de bouw, GWW en installatie. Dankzij onze integratie met Dynamics 365 én Microsoft als organisatie, bieden we u de beste software ondersteuning. Tijdens, maar ook na de implementatie.

Vragen? Floris helpt u verder!

Floris Wilod Versprille

Sales Manager