Blogs

Trendrapport GWW/infra 2021

5 digitale trends in 2021

De digitale transformatie is een belangrijk thema in de GWW- en infrasector. De branche ontwikkelt zich volop en digitalisering is al terug te zien in diverse werkzaamheden, zoals prefab, robotisering, drones en 3D-printing. Naar verwachting is er in de toekomst een grote rol weggelegd voor big data en Internet of Things. Voor de GWW/infra is het namelijk van groot belang inzicht te hebben wie, wat, wanneer, waar en hoe werkzaam is aan een project.

Benieuwd welke trends we in 2021 gaan terug zien? Wij zetten de opvallendste trends voor u op een rij.

1. Cloud computing in de GWW/infra-sector

In de wereld van automatisering en digitalisering vindt er een duidelijke verschuiving plaats naar de cloud. Steeds meer bedrijven in de GWW- en infrasector kiezen voor het cloudplatform. Bedrijven hoeven hierbij geen investeringen vooraf te doen, maar ze betalen naar gebruik. Door een flexibel licentiemodel is het bovendien heel eenvoudig om op- en af te schalen. Zeker voor seizoensgebonden werkzaamheden kan dat een grote toegevoegde waarde hebben. Door te werken in de cloud hebben GWW/infra-bedrijven 24/7 toegang tot hun software. Naar verwachting zullen steeds meer bedrijven in 2021 de overstap maken naar de cloud.

Benieuwd welke mogelijkheden 4PS biedt met betrekking tot de cloud? Lees ons whitepaper: cloud vs. on-premise.

2. Communicatie tussen ketenpartners in de GWW

De GWW- en infrasector kenmerkt zich door complexe samenwerkingen. Om de samenwerking tussen de ketenpartners te verbeteren zijn diverse platforms ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is het DSP (Digitaal Samenwerkingsplatform). Dit is een berichtenplatform waarover informatie wordt uitgewisseld tussen netbeheerders en aannemers. Het zal in de toekomst steeds belangrijker worden om dit soort platforms te integreren met softwareoplossingen. Dit zal de communicatie in het proces verbeteren.

3. BIM voor de infra

Diverse partijen in de GWW/infra werken samen aan de realisatie van civieltechnische bouwwerken. Om dit gehele proces, van ontwerp tot bouwfase te beheren is het belangrijk dat de bovengrondse en ondergrondse omgevingsinformatie integraal beschikbaar is voor alle belanghebbenden. Bouw Informatie Modellering (BIM) kan hier een belangrijke rol bij spelen. In 2020 is de BIM basis infra geïntroduceerd. Hierin staan diverse afspraken over gegevensuitwisseling om beter digitaal samen te werken. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers en onderaannemers in de infrastructuur beschikken hiermee over een gemeenschappelijke taal voor 3D-modelleren. BIM zal naar verwachting ook in 2021 een belangrijke rol blijven spelen in beter digitaal samenwerken.

4. Systematisch verzamelen van big data in de GWW/infra-sector

Op basis van data kunnen steeds slimmere en effectievere manieren van werken ontstaan, ook in de GWW/infra-branche. Naar verwachting zal het verzamelen van data en het maken van beslissingen op basis van data een belangrijke rol gaan spelen in 2021. De Gemeente Rotterdam is al volop bezig met de mogelijkheden rondom data. Door metingen te doen met behulp van digitale scantechnieken kunnen ze beter bepalen wanneer zij bijvoorbeeld een watergang moeten baggeren. Door het digitaal vastleggen van gegevens kan de gemeente steeds gerichter werken.

5. Artificial Intelligence en IoT in de GWW/infra

Artificial Intelligence en Internet of Things (IoT) zijn onmisbare ontwikkelingen in de GWW/infra. De voordelen zijn groot: er kan gerichter onderhoud plaatsvinden, de infrastructuur wordt verbeterd, er is een soepelere doorstroming van verkeer én er worden minder kosten gemaakt. BAM Infra is een voorbeeld van een bedrijf dat AI inzet om de staat van de huidige infrastructuur beter te benutten. Dankzij sensoren, camera’s, openbare data en satellieten komen zij steeds meer te weten over hoe infrastructuur gebruikt wordt. BAM Infra heeft bijvoorbeeld een algoritme ontwikkeld, een stukje software dat beelden van asfaltschades herkent. Dit algoritme voeden zij met data, beelden van asfalt waarop men heeft aangegeven waar de scheuren in het asfalt zitten. Elke volgende keer dat iemand het algoritme asfaltfoto’s toont, herkent het de foto’s met asfaltschade zelf.

Ook Internet of Things is een techniek die op steeds meer plekken wordt toegepast. Maar hoe ver staat Internet of Things nog van u af? Hoe ingewikkeld is het en wat kunt u er voor uw infra- en GWW-bedrijf mee? Wij zetten de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rij in de whitepaper ‘Internet of Things in de GWW/infra: 5 veelgestelde vragen’.

De uitdaging voor 2021 in de GWW/infra

Zoals u leest zijn er in 2021 weer genoeg interessante en innovatieve oplossingen waar de GWW/infra zich verder in kan ontwikkelen. Een belangrijke uitdaging hierbij is: hoe kunnen al deze processen geïntegreerd worden in één systeem? Bij het implementeren van een nieuwe oplossing is het namelijk belangrijk om rekening te houden met andere processen die hierdoor worden beïnvloed.

Bij het digitaliseren van uw bedrijfsprocessen moet u verschillende stappen doorlopen. Waar moet u nu beginnen? In de whitepaper: ‘Het 5-stappenplan voor het digitaliseren van uw bedrijfsprocessen in de GWW/infra’ nemen wij u mee in de stappen van het digitalisatieproces.

Download whitepaper

  • Deel deze blog

Over de auteur

Edward Lammerts | Edward is ruim een ½ jaar werkzaam bij 4PS. De afgelopen 6 jaar is Edward werkzaam geweest als adviseur om bedrijven te helpen met het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen op basis van Dynamics Navision, het huidige Microsoft Dynamics 365 Business Central. Deze kennis en ervaring neemt hij mee om bedrijven binnen de GWW/Infra te voorzien van de juiste informatie om de beste keuze te maken voor een nieuwe ERP-oplossing.