Blogs

Trends in de bouwindustrie in 2020

De belangrijkste bouwtrends waar u in 2020 klaar voor moet zijn

Een nieuw jaar, een nieuw decennium, dat betekent: nieuwe trends in de bouwsector. Maar wat betekent dit voor uw bedrijf en de hele industrie? 2019 kende een fantastische groei van digitale technologie als hulpmiddel in zowel bouwprocessen als projectmanagement. Kijkend naar 2020, zal de invloed van technologie op de bouwsector nog verder toenemen.

Laten we kijken naar de belangrijkste bouwtrends voor 2020 en waar we ons op moeten voorbereiden:

  • Technologische vooruitgang en integratie

Het gebruik van nieuwe technologie is een van de bouwtrends om naar uit te kijken. Stelt u zich eens voor dat u een bouwplaats door een 3D-kamerplan of BIM-model kunt bekijken door middel van een VR-bril. BIM Center van BAM Advies & Engineering zijn al druk bezig met deze VR trend, zij hebben bijvoorbeeld de BAM VR-app ontwikkeld. De virtual reality-app toont visualisaties van verschillende projecten. Hierdoor kunnen toekomstige gebruikers, bewoners of bouwplaatsmedewekers vast een kijkje nemen bij een nog niet bestaand gebouw of een andere technische oplossing. Voorspellend ontwerpen door middel van virtual reality en BIM kunnen tijdens de planning kosten minimaliseren en de ontwikkelingstijdlijn voor grote en complexe projecten versnellen. Meer en meer bouwbedrijven doen mee aan het digitale tijdperk en zien de voordelen van deze technologieën in hun processen.

  • Duurzaam en circulair verbouwen

Duurzaam verbouwen is een belangrijke trend voor de bouw de komende decennia. In de afgelopen jaren zijn bouwbedrijven blootgesteld aan een groeiend aantal strengere milieuregels. Verbeterde efficiëntie en geminimaliseerde koolstofemissies zijn hierbij essentieel. Dit heeft een aanzienlijke impact gehad op service-ontwerpen over een lange tijd. Energie-efficiëntie, betere thermische prestaties, het recyclen van oude materialen en vermindering van afval zijn een aantal belangrijke onderwerpen die bouwbedrijven in gedachten moeten houden.

Circulair (ver)bouwen is een efficiënte manier om als bouwbedrijf uw energie- en milieuvoetafdruk te verkleinen. Dit doet u door zoveel mogelijk gerecycleerde en recycleerbare spullen (opnieuw) te gebruiken. Dit geldt vooral voor bouwmaterialen, hierdoor zorgt u ervoor dat u de afvalberg minder snel vergroot en dat die op termijn misschien zelfs krimpt.

Bovendien kunt u door een betere controle over uw materiaaluitgaven en –gebruik uitgaven beheersen die het project niet noodzakelijk nodig heeft. Uw bedrijf zal in de toekomst nog meer rekening moeten houden met de kosten voor de bouwmaterialen die verloren gaan, de arbeid die de verspilde materialen ter plaatse zal verwerken en eventuele extra kosten met betrekking tot opslag, verwijdering, etc.

  • Werken in de cloud

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de helft van de bedrijven gebruik maken van cloud-diensten. Werken in de cloud betekent dat uw programma’s en gegevens op elke locatie en op ieder apparaat bereikbaar zijn. Zo kunt u altijd en overal uw werkzaamheden uitvoeren. Bovendien is werken in de cloud extra veilig.

Veel bouwbedrijven leefden voorheen in de veronderstelling dat overstappen naar de cloud een dure aangelegenheid is. In 2020 zal dit niet meer het geval zijn. Via; SaaS (Software as a Service) wordt een cloudservice als online dienst aangeboden. Naar verwachting zal het gebruik van cloudsoftware in de bouw daarom volgend jaar een boost krijgen.

Tegenwoordig bieden we bij 4PS onze oplossing 4PS Construct aan op het moderne ERP-platform Microsoft Dynamics 365 Business Central. 4PS Construct is hiermee een volledige cloudservice, die altijd en overal inzicht biedt in uw gegevens. Meer weten over 4PS Construct in de cloud? Lees hier verder.

  • Ontwikkelingen BIM

De bouwsector digitaliseert steeds verder en de ontwikkelingen gaan snel. Steeds meer bouwbedrijven werken bijvoorbeeld met BIM, een digitaal model dat alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw bevat. In het Bouw Informatie Model (BIM) komt alle projectgerelateerde informatie samen op één plek. Zo kunnen alle betrokken partijen efficiënt samenwerken in de realisatie van een project. De meeste BIM-modellen staan los van een ERP-oplossing, wat kan resulteren in fouten en faalkosten. BIM Bridge van 4PS gebruikt informatie uit 4PS Construct in het BIM-model en levert gecentraliseerde projectgegevens in de cloud. Door uw gegevens uit 4PS Construct te exporteren naar uw BIM-model, kunt u real-time aan multidisciplinaire modellen werken met iedereen, wanneer u wilt, vanaf elke locatie.

  • Deel dit artikel: