Klantverhaal Van Wijnen

Van Wijnen, met 25 vestigingen verspreid over het land en ruim 1.500 medewerkers een van de grootste bouwers van Nederland, koos voor de selectie en de implementatie van haar nieuwe ERP-software een andere weg dan de gebruikelijke. Meestal worden leveranciers al vroeg in het selectietraject betrokken, Van Wijnen wilde hen daarentegen juist in een zo laat mogelijk stadium bij de selectie betrekken. Het gekozen selectietraject, onderdeel van een bedrijfsvrede verbeterprogramma met de naam UFO (Uniformeren – Formaliseren – Optimaliseren), heeft langer geduurd dan gewoonlijk. Daar staat tegenover dat de snelheid van de feitelijke implementatie van 4PS Construct eenieder, ook 4PS, in hoge mate heeft verrast. Raoul Fokkema is sinds 2008 hoofd ICT bij het concern. Hij legt uit waarom Van Wijnen juist op deze manier te werk is gegaan en hoe de opvallende resultaten een direct gevolg zijn van de gekozen aanpak.

Logo van Wijnen

 

 

‘Ons hart ligt bij de woningbouw’

‘Van Wijnen is meer dan bouwen. Wij geloven dat samenwerken, proactief handelen en kennis delen de sleutels vormen tot succes. Dat zie je ook terug in de manier waarop we het volledige traject aanpakken, van ontwikkeling tot en met onderhoud en beheer. Ons hart ligt bij de woningbouw. We hanteren het motto ‘Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven’ en we proberen steeds meer te denken vanuit de klant van onze klant, de eindgebruiker. Als we een schoolgebouw ontwikkelen, dan denken we mee vanuit het perspectief van de leerlingen en de leraren die straks van dat gebouw gebruik gaan maken. Dat is echt een van onze speerpunten en ik denk dat we daarin verder gaan dan andere bedrijven. Onze lokale verankering speelt daarbij een grote rol. Collega’s die werken vanuit 25 locaties door het hele land weten precies wat er leeft en zijn daardoor in staat in te spelen op vraagstukken rondom wonen, werken, zorgen, leren en recreëren.’

Van Wijnen over 4PS

Beide leveranciers – 4PS en een andere partij – hebben zich vervolgens gepresenteerd met een ‘best practice’. Dat de keuze uiteindelijk op 4PS viel, was vooral te danken aan hun goede presentatie. Hun ‘best practice’ was ook completer, met alle modules had 4PS Construct het breedste aanbod en dit wist het overgrote deel van onze bedrijfsprocessen af te dekken. We hebben ook diverse referenties opgevraagd en een aantal bedrijven bezocht. Ook daar hoorden we positieve geluiden.

Lees het hele artikel

  • Deel dit artikel: